S'obre un procés de selecció d'un lletrat/ada d’urbansime i d'un arquitecte/a superior  

Dissabte, 4 de juny de 2022 a les 00:00

Es podran presentar les candidatures fins al 4 de juliol de 2022

Des de l'Ajuntament de Sentmenat anunciem la convocatòria del procés de selecció per la borsa de treball d'un lletrat/ada d’urbanisme per a nomenaments/contractacions i d'un arquitecte/a superior temporals i  en un període de dos anys.
 
Per presentar la sol·licitud caldrà presentar una fotocòpia del DNI, de la titulació exigida i del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana. També caldrà presentar el currículum degudament actualitzat, la relació nominal indexada dels mèrits al·legals i el resguard de pagament dels drets d'examen. Els requisits es podran presentar telemàticament a través de la seu electrònica
 
Teniu temps fins al 4 de juliol per presentar la vostra candidatura. Més informació en aquests enllaços:

 

Darrera actualització: 04.06.2022 | 08:52