S’aprova el nou codi de conducta pels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sentmenat

Dimecres, 30 de novembre de 2022 a les 13:00

A la sessió del ple del 24 de novembre es va aprovar per unanimitat el nou codi de conducta pels alts càrrecs de l’Ajuntament

El codi de conducta determina els principis i valors ètics que han de guiar tota actuació municipal i que han de respectar i impulsar els membres electes, el personal directiu i el personal eventual, i regula les normes de conducta que han de complir. També s’estableixen mecanismes sancionadors en cas d’incompliment.

El document conté els principis ètics i de bon govern al qual s'han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s'han de regir, que inclouen, a més d'uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interès i en la relació a la ciutadania.

Com a principis ètics, s'inclou el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, la integritat i l'exemplaritat, la igualtat de tracte, la imparcialitat i la responsabilitat, entre d'altres. Respecte a la relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interès, els alts càrrecs han d'actuar amb independència, abstenir-se de participar en els assumptes en què tinguin algun interès personal, no acceptar regals o donacions (fora d'aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec), i no acceptar el pagament de viatges o invitacions a àpats ni esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional.

El codi de conducta es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups presents al plenari.


Es pot consultar el nou codi de conducta a la documentació adjunta a aquesta notícia.

Darrera actualització: 30.11.2022 | 13:14