S'adopten mesures extraordinàries a Catalunya per a la contenció de la pandèmia de COVID-19

Dimarts, 18 d'agost de 2020 a les 00:00

La limitació de les trobades socials i la prohibició de fumar a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres, són algunes de les noves mesures. Consulta la nova normativa del Pla de Contenció de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya.

L’Ajuntament recorda la importància de respectar les recomanacions i restriccions establertes.

Des de la finalització de l’estat d’alarma el 9 de juny de 2020, pel Reial Decret Llei 21/2020 de mesures de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es va establir un seguit de mesures i pautes generals de transició a una nova normalitat per garantir, en la mesura del possible la mitigació de la propagació de la pandèmia.

Tot i això, l’evolució experimentada per la pandèmia i l’aparició de nous brots al llarg del territori, juntament amb l’arribada de l’estiu i de l’època de vacances, ha requerit una actuació més específica de prevenció i protecció de la salut de les persones, acordant un nou pla de contenció de la pandèmia per COVID-19 per part del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut a data de 14 d’agost de 2020.

Recomanacions de caràcter general:

Es recomana a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable. Les trobades socials, cal limitar-les a un màxim de 10 persones, preferiblement en espais amb ventilació i respectant les mesures de seguretat i higiene.

Restriccions en activitats d'hoteleria i restauració

En els establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja s’ha de garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres al servei de barra.

S’ha de garantir sempre una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.

Consum de tabac i assimilats

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

Prohibició de consumir alcohol a la via pública

L'11 d'agost es va prorrogar durant 15 dies la prohibició a tot Catalunya del consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts. Es permet el consum a locals o espais autoritzats amb llicència.

L'incompliment d'aquesta mesura és una infracció greu que pot tenir sancions d'entre 3.001 i 15.000 euros.

Aplicació de les mesures adoptades

Els ciutadans han de col·laborar activament en el compliment de les mesures previstes en aquesta Resolució.

Aquesta col·laboració es refereix no només al compliment de les mesures i obligacions establertes en la Resolució, sinó també a l'acceptació i resposta als requeriments que es formulin per les autoritats sanitàries.

En tot cas, els incompliments individualitzats del que disposa aquesta Resolució poden ser constitutius d'infracció administrativa, de conformitat amb el que disposa el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

Darrera actualització: 26.08.2020 | 13:35