Què fem si ens trobem un rusc de vespes?

Dijous, 3 de novembre de 2022 a les 00:00

Darrerament hi ha hagut diverses consultes sobre què fer si ens trobem amb un rusc de vespes, especialment les asiàtiques, que són les que ja es troben amb més freqüència. 

Quan es detecta un niu/rusc cal indicar amb la màxima precisió possible la seva geolocalització. A partir d’aquí, l’Ajuntament valorarà quina és l’actuació que cal fer. En cas que se'n detecti un niu a la via pública, és l'ajuntament qui s'encarrega de la seva retirada. Si l'eixam està en un espai privat, és la persona propietària qui ha de fer la gestió, a no ser que pugui suposar un perill per la proximitat amb algun equipament, com un escola per exemple. És molt important localitzar el rusc, i no detectar únicament les vespes.

Cal recordar que la vespa velutina és una espècie invasora que posa en risc l'ecosistema local perquè s'alimenta d'altres espècies autòctones com l'abella de la mel. La seva proliferació té un efecte indirecte en la pol·linització de la flora silvestre i en la producció de mel, cera i productes apícoles.

Protocol d’actuació en cas de picada

Les picades fan molt mal per la mida gran del fibló, encara que no són més perilloses que les de les vespes autòctones. La majoria de persones atacades per les vespes asiàtiques presenten símptomes locals de dolor, vermellor i inflamació de la zona de penetració del verí, que desapareix després de varis dies.

En cas de picada

a. Rentar la zona de la pica amb aigua i sabó i si es pot aplicar gel o aigua freda.

b. A les persones al·lèrgiques poden aparèixer símptomes generals com picor a tot el cos, pujada de la temperatura corporal, baixada de la tensió arterial, problemes respiratoris, problemes cardiovasculars i d’altres símptomes greus.

c. En cas de picades múltiples la inoculació del verí també pot provocar aquests símptomes generals greus.

d. Després d’un atac de vespa asiàtica si s’observen aquests símptomes generals, sense perdre la calma però de forma urgent cal trucar al 061 o anar el més aviat possible a un centre mèdic per rebre el tractament adequat perquè aquests símptomes poden ser molt greus i poden conduir a un xoc anafilàctic.

Darrera actualització: 03.11.2022 | 21:27