Oberta la convocatòria d'ajuts individuals per a activitats esportives infantils

Dimecres, 26 d'agost de 2020 a les 00:00

L'ajut va dirigit a famílies d’infants del municipi, d’entre 6 i 16 anys, que tinguin fitxa en algun club del municipi i que comptin amb una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. La convocatòria per al curs 2020-2021 obrirà el període de sol·licituds del 31 d’agost al 10 de setembre de 2020.

L’Ajuntament, destinarà una partida de 6.000€ en matèria de beques i ajudes socials per aquesta convocatòria.

L'11 de juny de 2020 es va publicar íntegrament el text de l’aprovació definitiva del Reglament Municipal sobre els Criteris per l’atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social, relatius a la concessió d’ajudes per finançar les activitats esportives per a la prevenció del risc d’exclusió social infantil a Sentmenat durant el curs 2020-2021.

El procediment de la concessió es realitzarà mitjançant concurrència competitiva, i se’n podran beneficiar aquelles persones físiques que compleixin els requisits següents i no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i reuneixin les següents condicions:

Poden ser beneficiaris/es els/les infants d’entre 6 i 16 anys empadronats/des a Sentmenat amb fitxa a Clubs esportius de Sentmenat i altres entitats esportives de Sentmenat inscrites al registre de l’ajuntament. Podran sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries presentant la següent documentació:

  • Presentar la sol·licitud i la documentació tal i com es recull a les Bases, en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria.
  • Estar empadronat i viure a Sentmenat.
  • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públic o privat, o en tot cas que les subvencions rebudes no superin la totalitat del cost del concepte pel que se sol·licita l’ajut.
  • Tenir fitxa a Clubs esportius de Sentmenat inscrits al registre de l’Ajuntament.

El període de presentació de les  sol·licituds començarà el dia 31 d’agost al 10 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment de forma telemàtica.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits podrà trobar-se a la seu electrònica de la web de l’ajuntament de Sentmenat.

I per aquelles persones que ho necessitin es podrà demanar cita previa a serveis socials, al telèfon 937154274/ 937153030 (ext 137/138) de 9 a 14 hores, o  bé per mail a smnt.serveissocials@sentmenat.cat

Darrera actualització: 21.08.2020 | 14:14

Imatges

s