L’AMERC presenta un curs formatiu per a autònoms sobre l'ús i els beneficis d’utilitzar el certificat digital

Divendres, 19 de febrer de 2021 a les 00:00

Des de fa uns anys l'administració pública evoluciona en sintonia amb les noves tecnologies, actualitzant contínuament els seus procediments i permetent-nos que avui dia molts tràmits empresarials puguin realitzar-se de forma telemàtica. Participa al curs formatiu i treu partit del certificat digital!

Des de l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes s’ha apostat per la formació i promoció dels usos i beneficis del certificat digital per empreses, amb l’organització d’un curs formatiu titulat “Autònom/a: Què és i què es pot fer amb el certificat digital?” que es realitzarà el dimarts 2 de març de 9:30 a 13:30 h via zoom.

Inscripcions gratuïtes clicant aquí.

L'objectiu d'aquesta sessió consisteix a explicar les utilitats que té el certificat digital de la Generalitat de Catalunya IDcat perquè les noves persones autònomes es beneficiïn del seu ús (sàpiguen com obtenir, instal·lar, exportar i eliminar el certificat digital), una eina molt útil dins dels tràmits rutinaris comercials i empresarials.

El curs es distribuirà amb els continguts següents:

- Les característiques del certificat digital idcat.

* Com s'obté, com s'instal·la, com s'exporta i com s'elimina el certificat digital idcat.

- Els tràmits amb l’idcat a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària:

* Alta, baixa i variació de dades en el cens d'empresaris, professionals i retenidores.

* Consulta de les dades censals i d'impostos presentats.

* Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.

* Altres.

- Els tràmits amb l’idcat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social:

* Alta, baixa i variació de dades en el RETA.

* Certificat d'estar al corrent de les obligacions.

* Informe de vida laboral.

* Simulador de jubilació.

* Altres.

- Els tràmits amb l’idcat a la Seu Electrònica de la Generalitat.

* Alta en el servei de notificacions electròniques e-Notum.

* Altres.

- Altres tràmits:

* Signatura de correus electrònics.

* Signatura de factures electròniques (Facturae).

* Certificat de dades cadastrals.

* Certificat d'antecedents penals.

* Consulta de títols universitaris oficials.

* Certificat d'empadronament.

* Consultar el punts del carnet de conduir


Aquesta activitat està subvencionada per la Diputació de Barcelona en el marc del recull d’activitats de suport al teixit empresarial.

Darrera actualització: 19.02.2021 | 17:33