L’Ajuntament de Sentmenat recorda la normativa relativa a la cria d’aus d’autoconsum

Dijous, 23 de febrer de 2023 a les 00:00

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes. 

Què és una explotació avícola d’autoconsum? 

Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals).

Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya.

 

Mesures de bioseguretat

Les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties. Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són:

  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya). 

  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum. 

  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

 

Mesures d’higiene

  • Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores. 

  • Correcta gestió de la gallinassa i les baixes. 

 

Les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.

Darrera actualització: 23.02.2023 | 19:25