L’Ajuntament de Sentmenat ja pot emetre certificats idCAT

Dilluns, 26 de setembre de 2022 a les 00:00

L’idCAT Certificat és un identificador digital que s’instal·la al navegador amb l’objectiu de garantir la identitat de l’usuari a Internet i permet accedir als diferents tràmits i gestions administratives com obtenir l’informe de vida laboral de la Seguretat Social, obtenir el certificat d’antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia o presentar la declaració de la Renda a l’Agència Tributària d’entre altres funcions.   

Aquest certificat es pot aconseguir omplint el formulari que es pot trobar al web d’idCAT : https://www.idcat.cat/ca/solicitar/form i després cal personar-se a l’Oficina de registre idCAT de l’Ajuntament per tal que les dades puguin ser contrastades amb el vostre document d’identitat que ha de ser original i  vigent. 

Aquest servei només està disponible a la ciutadania 

Registre electrònic de representació (Representa) 

El registre electrònic de representació, anomenat Representa, permet inscriure en línia les relacions de representació entre qualsevol persona física o jurídica: 

Permet a una persona (anomenada 'poderdant' o 'persona representada'), designar una altra persona com la seva representant (també anomenada 'apoderat/da'). En el moment en què aquesta accepti la representació, aquesta quedarà inscrita. Aquesta forma d’inscripció és el que es coneix com representació apud acta. 

Permet a una persona representant sol·licitar la inscripció d’un poder de representació que li ha donat prèviament la persona poderdant mitjançant un document, verificat per fedatari públic, generalment notarial. En aquest cas ha de ser validat per l’Administració, que comprovarà el seu contingut i si és l’original, quan es presenti en format paper, o si és una còpia autèntica, si s’entrega en línia. 

Aquest servei permet a les persones representants relacionar-se amb l’administració en nom de les poderdants sense haver de presentar per a cada nova gestió els documents que l’acrediten per fer-ho, ja que els empleats públics poden consultar les representacions inscrites al Representa en qualsevol moment. 

El Registre Representa únicament serveix per acreditar la representació davant les administracions públiques. 

Com he d'inscriure la representació? 

Hi han dues formes de fer-ho 

De  forma telemàtica 

Per inscriure la representació per internet, només cal que accedeixis a Representa, amb certificat digital o idCAT Mòbil 

De forma presencial a l'Ajuntament 

Anant de forma presencial, podeu demanar cita prèvia 

Per venir de forma presencial, cal demanar cita prèvia a la seu electrònica https://sentmenat.eadministracio.cat/citaprevia.1 o trucant per telèfon al número 937153030, per a poder validar les dades o be sol·licitar-ho davant l’oficina. 

Tots dos serveis son gratuïts 

Darrera actualització: 26.09.2022 | 12:38