L’Ajuntament de Sentmenat aprova la creació del Consell Municipal de Cultura

Dilluns, 17 d'agost de 2020 a les 00:00

El passat mes de juliol, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment per unanimitat de tots els grups municipals el reglament del Consell Municipal de Cultura, una iniciativa de la Regidoria de Cultura. Es tracta d'un organisme obert de participació, consulta i assessorament dins del marc de la Participació Ciutadana, recollint les aportacions dels diferents col·lectius, sectors i entitats que participen en la vida cultural de Sentmenat.

Des de l’Ajuntament de Sentmenat s'aposta per la participació de les entitats i les diverses associacions municipals en la consulta i l’assessorament de les decisions polítiques de matèria cultural, considerant que és especialment indispensable en aquesta matèria.

El Consell Municipal de Cultura tindrà la seva primera convocatòria durant la tardor de 2020 i es disposarà com un òrgan sectorial amb una diversitat de funcions pròpies com la proposta d’iniciatives a l’Ajuntament en matèria cultural, l’assessorament de la política cultural de la Regidoria de Cultura, informar dels programes municipals en matèria d’activitats, serveis culturals o de la seva dinamització, generar un canal comunicatiu d’informació en matèria de cultura i dels seus programes específics, informar i assessorar en la definició dels objectius generals del Departament de Cultura, esdevenir un observatori de les activitats culturals i un òrgan consultiu i valoratiu. 

Totes les entitats que en vulguin formar-ne part podran presentar la seva petició via instància designant un o una representant de l’entitat. La ciutadania en general, no representant de cap entitat però sí vinculada al món cultural del municipi, podrà assistir al Ple de Consell amb veu però sense vot.

Aprovat inicialment al darrer Ple de juliol, s'ha obert un període d'informació pública del reglament fins el 22 de setembre perquè els interessats puguin presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. Una vegada transcorregut aquest període, s'entendrà aprovat definitivament.

Consulta el reglament del consell municipal clicant aquí.

Darrera actualització: 17.08.2020 | 14:08