La piscina municipal obrirà el proper 18 de juny

Dijous, 9 de juny de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament de Sentmenat obrirà la piscina municipal el proper 18 de juny. La regidoria d'Esports ha elaborat un FAQ's per resoldre les preguntes més freqüents per facilitar tota la informació vers els abonaments, horaris, cursets, bonificacions, etc.

1. Quan es l’obertura oficial de la piscina d’estiu?

El dissabte 18 de juny

2. Quan es poden fer les inscripcions i abonaments als serveis de la piscina d’estiu?

A partir del dilluns 13 de juny. El 13, 15 i 17 de juny en horari de 16h a 20h i els dies 14 i 16 de juny en horari de 10h a 14h.

A partir del 18 de juny es poden fer els abonaments i les inscripcions durant tot  l’horari d’obertura de la piscina.

3. On es fan les inscripcions i els abonaments?

A la Taquilla de la Piscina Municipal d’estiu.

A diferència d’altres anys, el tràmit de donar-se d’alta no es fa a l’Ajuntament, aquest tràmit es realitza a la Piscina directament en el cas d’abonaments sense bonificació o excepció i els abonaments exempts per discapacitat igual o superior al 33%.

Únicament en el cas de ser un abonament bonificat, s’haurà de fer instància prèvia a l’OAC per demanar la bonificació. Un cop feta la instància i presentació de documentació acreditativa de la bonificació en un termini de 48h (termini per fer Serveis Socials la valoració de la renda familiar i establir el barem de bonificació) es podrà anar a fer l’abonament a la Taquilla de la piscina.

4. Quin és el preu de la piscina d’estiu?

A continuació es detallen les quotes de cada tipus de servei:

 

Preus de les entrades puntuals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa

 

Entrada

Laborable

0-4 anys

 

0 €

 

5-15 anys

 

3 €

 

16-64 anys

 

4 €

 

65-... anys

 

2,50 €

 

Festiu

0-4 anys

 

0 €

 

5-15 anys

 

4 €

 

16-64 anys

 

6 €

 

65-... anys

 

4 €

 

 

 

 

Quotes d’abonament

 

 

 

Abonament

Mensual

0-4 anys

 

0,€

 

5-15 anys

 

27 €

 

16-64 anys

 

36 €

 

65-... anys

 

22,50 €

 

Temporada

0-4 anys

 

0,€

 

5-15 anys

 

44 €

 

16-64 anys

 

60 €

 

65-... anys

 

40 €

 

Familiar mensual

1 Adult + 1 menor 18

 

55 €

 

1 Adult + 2 o més menors 18

 

80 €

 

2 Adults + 1 menor 18

 

85 €

 

2 o més Adults + 2 o més menors 18

 

105 €

 

2 majors 65 anys

 

45 €

 

2 o més menors 18

 

50 €

 

Familiar temporada

1 Adult + 1 menor 18

 

95 €

 

1 Adult + 2 o més menors 18

 

135 €

 

2 Adults + 1 menor 18

 

148 €

 

2 o més Adults + 2 o més menors 18

 

185 €

 

2 majors 65 anys

 

70 €

 

2 o més menors 18

 

80 €

 

 

 

 

 

Quotes de cursets de natació i Activa’t

 

 

 

 

 

Cursets natació

Quinzenal

0-4 anys

 

27 €

 

 

5-64 anys

 

47 €

 

 

65-... anys

 

41 €

 

 

Mensual

0-4 anys

 

45 €

 

 

5-64 anys

 

79 €

 

 

65-... anys

 

68 €

 

 

Activa’t

Mensual

19-… anys

 

         34€

 

 

5. Quines són les formes de pagament?

Amb targeta bancària a la piscina Municipal de Sentmenat

Pagament en efectiu a la piscina.

6. Hi ha preus especials per a grups?

Si, en els següents casos:

Per a grups de més de 10 persones d’entitats del municipi, el preu de l’entrada tindrà una reducció del 50 % sobre la tarifa corresponent per persona. Aquests grups hauran de realitzar la sol·licitud prèvia a la Regidoria d’Esports.

Per casals organitzats per entitats sense ànim de lucre de municipi, el preu de l’entrada en dies laborables és de 2 € per persona

7. Quines són les exempcions i bonificacions dels abonaments i cursets de natació i els requisits per poder accedir-hi?

1.- Per poder gaudir de les exempcions i bonificacions, s’haurà d’acreditar la relació amb el municipi de Sentmenat d’algun membre de la unitat familiar en primer grau, d’avis-néts i/o de tutoria legal en els casos següents:

a) que es trobi empadronat al municipi de Sentmenat

b) que sigui contribuent del concepte d’IBI al municipi de Sentmenat

c) que sigui alumne de: Escola bressol municipal, Escoles municipals de Sentmenat o Institut Sentmenat

d) que treballi a Sentmenat

2.- Gaudiran d’exempció totes les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 % i que la demostrin mitjançant la presentació d’un document oficial emès per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. També gaudirà d’exempció un acompanyant, sempre i quan s’indiqui, en el document oficial presentat pel sol·licitant, que necessita una altra persona.

Aquest abonament es fa directament a la taquilla de la piscina d’estiu, on s’ha de presentar la documentació anteriorment esmentada.

3.- Gaudiran d’exempció en el preu de l’entrada a la piscina els grups de nens del casal d’estiu municipal i de l’espai socioeducatiu.

4.- Gaudiran d’una bonificació i/o exempció dels abonaments de piscina i dels cursets de natació, prèvia valoració de la renda familiar segons barems de Serveis Socials, les persones que es trobin en situació d’atur durant els últims 3 mesos, les persones que hagin deixat de cobrar la prestació i les famílies que tinguin una renda familiar que sigui objecte d’aquesta ajuda. En tots aquests casos s’inclouen els seus fills que durant l’any en curs siguin menors de 18 anys.

En aquest cas, primer s’ha de fer instància sol·licitant la bonificació i 48h més tard es pot anar a fer l’abonament a la taquilla de la piscina d’estiu.

5.- Gaudiran d’exempció en les tarifes de les entrades i abonaments de la piscina municipal les persones que acreditin l’abonament del Complex esportiu municipal de Sentmenat i que estiguin al corrent de pagament de les quotes. No tindran aquesta exempció els tipus de quotes següents:

a) quota despertador (de dilluns a divendres de 7 a 8 h. I caps de setmana)

b) quota estalvi (de dilluns a divendres de 12 a 16 h. I caps de setmana)

c) quota pistes (dos accessos mensuals per a jugar a tennis o pàdel)

8. Quina és la durada d’obertura de la piscina?

La piscina romandrà oberta des del dia 18 de juny fins al 5 de setembre.

9. Quin és l’horari d’obertura de la piscina?

De 10.30h a 20h  Oberta al públic

10. Amb una entrada o abonament puc entrar en qualsevol moment de l’horari d’obertura al públic?

Si, amb una entrada o abonament de temporada es pot accedir durant tot l’horari d’obertura de la piscina.

11. Quin sistema d’accés es realitza aquest any?

L’accés es realitza amb una polsera de proximitat que s’entrega en el moment de fer l’abonament. La polsera és gratuïta, únicament en el cas de necessitar una segona unitat per pèrdua de la primera unitat, s’haurà de pagar 3€.

12. Com accedeixen els abonats del Complex Esportiu Municipal?

Presentant a la taquilla de la piscina l’abonament del CEM.

 

 

Darrera actualització: 09.06.2022 | 15:20