La Generalitat amplia les restriccions del Pla Alfa fins al 18 d'agost a les 00 h i recorda les mesures per a la reducció d'emissions contaminants

Dimarts, 17 d'agost de 2021 a les 00:00

A causa del risc d'incendis generat per les altes temperatures i la sequera, la Generalitat ha decidit ampliar 24 hores més el Pla Alfa Nivell 3, que inclou les restriccions d'accés a les zones boscoses, entre d'altres. A més, ha recordat les recomanacions preventives davant l'actuació del pla de reducció d'emissions.

El Pla Alfa Nivell 3, que es va decretar el passat 12 d'agost, seguirà vigent en ordre preventiu fins dimecres 18 d'agost a les 00 h. Les restriccions tenen l'objectiu de reduir al màxim el risc d'incendis a les zones verdes de Catalunya, sent Sentmenat una de les zones afectades.

Així, el Pla Alfa Nivell 3 presenta:

 1. La suspensió, amb retorn a punt d'origen, de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com aquelles activitats esportives que es desenvolupin al medi natural.
 2. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives o equivalents, a l'entorn immediat a les edificacions on es faci la pernocta.
 3. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 10 i les 20 h, excepte la recollida de productes agrícoles que estiguin o iniciïn la campanya de recollida.
 4. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals.
 5. La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horaris entre les 10 i les 20 h.
 6. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
 7. Es recomana l'aplicació de totes les mesures limitatives o restrictives establertes en tots els punts anteriors d'aquesta resolució a tots els municipis de Catalunya.
 8. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i altres responsabilitats que se'n derivin.
 9. Les mesures contingudes en aquesta resolució són vigents amb la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 00:00 hores del 18 d'agost de 2021.


Per altra banda, paral·lelament al Pla Alfa Nivell 3, el passat 12 d'agost la Generalitat de Catalunya va decretar l'avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire per Pm10.

Mesures per a la reducció de les emissions de contaminació en cas d'avís preventiu per partícules PM10

1. Mesures de sensibilització ciutadana

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit. Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa...).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.). En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l'hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa... evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres d'aquestes.
Darrera actualització: 17.08.2021 | 10:55