Inscripcions obertes per al tercer trimestre del programa Fem Salut

Divendres, 10 de març de 2023 a les 15:00

La regidoria de Salut de l’Ajuntament ha programat per al curs 2022/2023 un seguit d’activitats amb l’objectiu de facilitar l’accés a la pràctica d’activitat esportiva a la població major de 55 anys.

Amb l’oferta d’aquestes activitats físic-esportives es pretén que aquest col·lectiu adquireixi l’hàbit d’ocupar una part del seu temps de lleure fent una activitat físic-esportiva adequada a les seves possibilitats, ja que la pràctica físic-esportiva pot aportar molts beneficis personals al practicant: pel que fa a la salut, la millora de la condició física, l’adquisició de gestos tècnics, les relacions personals, entre d’altres.

ACTIVA’T

És una activitat adreçada per a persones que s’inicien a la activitat física i/o gent gran, on es treballen aspectes de coordinació, amplitud de moviment, força i exercici aeròbic, amb l’objectiu de millorar l’estat físic i contribuir a una vida saludable. Activitat de mitja/baixa intensitat  

EQUILIBRA’T

És una activitat de baixa intensitat que ajuda a mantenir l’equilibri natural entre ment i cos. Incorporar exercicis mentals i físics que combinen la respiració, la concentració mental i el moviment físic per a augmentar el flux d’energia interna. Combina diferents tècniques d’ estiraments, pilates, ioga i gimnàstica correctiva. Activitat de mitja/baixa intensitat

ACTIVITATS PUNTUALS

Es faran també de manera puntual activitats especials entre setmana, normalment en dijous al matí. Son gratuïtes per a qualsevol usuari inscrit al programa d’activitat física.

CAMINADES

Activitat adreçada per a persones que s’inicien a la activitat física i/o gent gran, tenen una durada de 2 hores. Aquestes caminades afavoreixen les relacions interpersonals i l’intercanvi de coneixements en relació amb el món natural. Uns beneficis que s’afegeixen al fet de practicar esport. Caminades amb intensitat adaptada. 

XERRADES DE SALUT

Xerrades adreçades al col·lectiu del programa Fem Salut amb temàtiques com hàbits saludables, envelliment actiu, promoció de la salut, etc.

VISITES A ESPAIS DE SALUT

Es tracta de visites a espais termals i espais de dinamització d’activitat física del municipi i de fora del municipi, de forma guiada amb un dinamitzador de l’activitat . Totes les activitats estan pensades per a persones majors de 55 anys així com també aquelles que puguin ser derivades del programa de prescripció social que s’està treballant juntament des de la regidoria de Salut i la direcció del Centre d’Assistència Primària.

INICI ACTIVITATS

El tercer trimestre anirà d’abril a juny.  Quan es demani un canvi d’activitat o baixa del servei, s’haurà de comunicar el abans del dia 20 de l’últim mes del trimestre.

INSCRIPCIONS

Oficina d’Atenció Ciutadana Plaça de la Vila, 1. 

PREUS I PAGAMENT

Els preus actuals són 34 € per programa (dues sessions setmanals). El preu no inclou el material que s’hagi de portar. El pagament neix en el moment de presentar el full d’inscripció a les activitats i seran per domiciliació bancària obligatori i el seu cobrament sempre es farà a principis de cada trimestre, cas de que el trimestre no sigui sencer es calcularà la part proporcional. Les despeses de per devolució dels rebuts seran a càrrec dels inscrits.

BONIFICACIONS

Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota resultant les persones en situació d’atur, aportant el Document acreditatiu de la situació legal d'atur o de la considerada com a tal (DARDO), que es pot obtenir al Punt d’Auto Servei del Soc, disponible a l’oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota resultant les persones majors de 65 anys i les persones amb grau de minusvàlid superior al 33% i que l’acreditin mitjançant la presentació de la corresponent resolució de discapacitat emesa per la Generalitat de Catalunya i que estigui vigent i que acreditin una renda inferior al IRSC.

Totes les sol·licituds de bonificacions s’hauran de presentar en demanar les activitats. Si durant en transcurs del trimestre ja abonat canviés la situació del sol·licitant, les bonificacions s’aplicaran a partir del següent trimestre, no seran amb caràcter retroactiu.

DEVOLUCIONS

Si per causes no imputables a l’obligat al pagament de l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució. No hi hauran devolucions una vegada pagada quota trimestral per causa de no assistència.

Darrera actualització: 10.03.2023 | 15:07

Imatges