Finalitzades les actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic

Dijous, 18 de maig de 2017 a les 13:05

El Parc d’Enllumenat Públic de Sentmenat ha passat a tenir el 48,3% dels seus punts de llum a tecnologia LED, el que suposa un estalvi en el consum energètic del 74%

Enllestides totes les actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi, per part de l’empresa adjudicatària del manteniment i conservació de l’enllumenat públic de Sentmenat, RUBATEC S.A. D’aquesta manera queda finalitzat el procés iniciat a finals de l’any 2014 en el qual, la regidora Josefina Olivé, actualment en les àrees de Seguiment de Concessions Administratives i les relacionades amb residus urbans, neteja viària i deixalleria, ha anat  treballant, d’ençà, per aconseguir els ajuts i finançament del projecte, darrerament amb el suport de l’actual regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eusebio Pacha.

En total s’han instal·lat 1.236 noves llumeneres més eficients de tecnologia LED i s’han dut a terme 1.457 canvis d’equip i làmpada de Vapor de Sodi d’Alta Pressió per altres de menor consum i millors prestacions lumíniques. D’aquesta manera el Parc d’Enllumenat Públic de Sentmenat ha passat a tenir el 48,3% dels seus punts de llum a tecnologia LED.

Juntament amb les esmentades actuacions en els punts de llum, s’ha procedit a renovar i posar en normativa la instal·lació d’enllumenat públic de la urbanització Can Canyameres.

Al mateix temps, s’ha aprofitat per actualitzar l’inventari del Parc de l’Enllumenat Públic de Sentmenat resultant en 2.583 punts de llum, la potència mitja dels quals ha disminuït de 165,01 W/pll a 62,66 W/pll, el que suposa un estalvi del 59,6%.

Un cop finalitzades totes les actuacions de millora d’eficiència energètica del municipi i amb l’inventari final, les instal·lacions d’enllumenat públic exterior del municipi de Sentmenat presenten un consum energètic anual de 490.000 kWh/any, amb un estalvi per a l’Ajuntament del 74%. A més, amb l'execució d'aquestes actuacions es dóna compliment a la normativa vigent, en matèria d’eficiència energètica de l'enllumenat públic: Real Drecret 1890/2008 d’eficiència energètica en instal•lacions d’enllumenat exterior, i al Nou Reglament 190/2015 de la protecció del medi nocturn.

Aquestes accions comporten una sèrie de beneficis pel municipi de Sentmenat, tant des del punt de vista ambiental (reducció de la contaminació lumínica i ajust dels nivells lumínics a la normativa vigent, a favor d'un model més sostenible i responsable) com des del punt de vista econòmic (estalvi de consum energètic). Així mateix, i gràcies a aquestes actuacions el municipi disposa d’un enllumenat públic urbà completament modern, nou i més eficient des del punt de vista energètic.

 

 

 

Darrera actualització: 18.05.2017 | 13:07