Es firma el conveni de col·laboració interadministratiu pel confinançament dels Equips d'Atenció als Infants i Adolescents

Dijous, 5 de novembre de 2020 a les 00:00

El passat 28 d’octubre de 2020, es va aprovar per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sentmenat, el Conveni  de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i 21 ajuntaments de la comarca del Vallès Eccidental pel cofinançament dels EAIA (equips d’atenció a la infància I l’adolescència).

Els Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant, EAIA) són equips interdisciplinaris integrats per diferents professionals dels àmbits de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l’educació social. L’EAIA del Vallès Occidental és d’àmbit comarcal i actua a 21 municipis de la comarca, exceptuant els municipis de Sabadell i Terrassa que compten amb equips propis d’àmbit municipal.

L’EAIA del Vallès Occidental està format per 25 professionals de les diferents disciplines, i és considerats com a servei essencial que dona cobertura com a competència delegada de la Generalitat de Catalunya.

Amb la firma del conveni, s'ha formalitzat el contracte de col·laboració i finançament per al quadrienni 2020-2023, amb l’objectiu de consolidar la col·laboració en el cofinançament de les despeses del personal adscrit a la plantilla del Consell Comarcal destinat a l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència i que no queda cobert amb el Contracte programa.

Darrera actualització: 05.11.2020 | 16:10