En quatre anys la borsa de treball multiplica per cinc les consultes

Dimarts, 15 de febrer de 2005 a les 00:00
La borsa de treball és un dels recursos municipals que més ha crescut en activitat durant els últims any i ha vist multiplicat per cinc el nombre de serveis realitzats des que es va posar en marxa Així doncs, si durant el 2001 la mitjana de persones que eren ateses cada mes va ser de 37, durant lÂ’any 2003 aquesta xifra va arribar a les 134 i lÂ’any passat ja es va arribar a assolir una mitjana mensual de 188 atencions en els diversos serveis de tipus laboral que sÂ’ofereixen. En aquest sentit, cal destacar que sÂ’ha incrementat el nombre dÂ’empreses que han utilitzat aquest recurs a lÂ’hora de buscar candidats als llocs de treball que precisen cobrir. Durant el 2004 sÂ’ha gestionat una mitjana mensual de 26 ofertes laborals, que han suposat unes 15 contractacions cada mes. A partir dÂ’ara, la pàgina web municipal també ofereix la possibilitat dÂ’accedir a la borsa de treball de la borsa i que també electrònicament les empreses puguin comunicar les ofertes laborals. Durant el 2005 està previst el trasllat del departament de Promoció Econòmica a unes noves dependències municipals que ofereixi unes millors condicions dÂ’espai i de recursos pels nostres usuaris.
Darrera actualització: 25.01.2016 | 00:00