El ple de l’ajuntament se situa en contra de regular la prostitució i a favor de la transició energètica als centres educatius

Dijous, 21 de juliol de 2022 a les 19:00

El grup socialista de Sentmenat va presentar dues mocions el passat ple ordinari celebrat el dia 30 de juny sobre la transició energètica dels centres educatius, aprovada per unanimitat, i sobre la prostitució, amb 9 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció.

Respecte a la moció sobre la transició energètica als centres educatius persegueix la promoció de l’energia sostenible i difondre els valors de sostenibilitat als espais educatius a través de la implementació de plaques fotovoltaiques.

Les principals reclamacions que se’n desprenien de la moció eren: instar a la Generalitat de Catalunya a executar un programa que generalitzi les auditories energètiques a tots els centres educatius de Catalunya, incloure en els pressupostos fins al 2030, una partida amb dotació pressupostària suficient per fer convocatòries d’ajuts pels ens locals amb l'objectiu de fer instal·lacions fotovoltaiques en els equipaments educatius; i dissenyar i executar un Pla d'Eficiència Energètica i d’Instal·lacions Fotovoltaiques per Autoconsum en tots els centres educatius de secundària, finançat parcialment amb els estalvis de la factura de consum energètic dels propis centres.

Pel que fa a la moció presentada al voltant de la prostitució, reivindica que la prostitució i el tràfic per a l'explotació sexual de dones són les manifestacions més cruels i violentes de la desigualtat. Totes dues són part de la mateixa estructura de dominació i violència que té l'origen en la desigualtat estructural entre dones i homes: el racisme, la feminització de la pobresa i l'augment de la demanda de dones i nenes per ser prostituïdes.

I per tot això, es requeria i sol·licitava instar el Govern d'Espanya a elaborar una Llei de Tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual que tingui com a objectiu l'abolició de la prostitució al nostre país; Impulsar en el marc de les competències autonòmiques/municipals mesures de sensibilització i formació sobre la vulneració de drets humans que suposa el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i en favor de l'abolició de la prostitució; Impulsar un pla integral contra la prostitució que inclogui intervencions a la via pública per a sancionar clients i proxenetes i impedir l’exercici efectiu de la prostitució; i donar suport a la proposició de Llei Orgànica per a prohibir el proxenetisme en totes les seves formes.

Podeu visualitzar les intervencions dels grups municipals al respecte de les mocions al següent enllaç: https://youtu.be/3TBSS1LeldE?t=2011

Darrera actualització: 21.07.2022 | 20:17