Dilluns 4 d’octubre arrenquen les activitats del Fem Salut 2021-2022

Dimecres, 29 de setembre de 2021 a les 00:00

El pròxim dilluns 4 d’octubre arrenca el programa Fem Salut per al curs 2021-22 que ha preparat la regidoria de Salut de l’Ajuntament. Seran un seguit d’activitats amb l’objectiu de facilitar l’accés a la pràctica d’algun tipus d’activitat esportiva a la població major de 55 anys.

Amb l’oferta d’aquestes activitats físic-esportives es pretén que aquest col·lectiu adquireixi l’hàbit d’ocupar una part del seu temps de lleure fent una activitat físic-esportiva adequada a les seves possibilitats, ja que la pràctica físic-esportiva pot aportar molts beneficis personals al practicant: pel que fa a la salut, la millora de la condició física, l’adquisició de gestos tècnics, les relacions personals, entre d’altres.

Les inscripcions per les activitats d’aquest primer trimestre es poden fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a la plaça de la vila nº1 des d’aquest dilluns 27 de setembre.  Els preus actuals són 34 € per programa (dues sessions setmanals). El preu no inclou el material que s’hagi de portar.

El pagament neix en el moment de presentar el full d’inscripció a les activitats i seran per domiciliació bancària obligatori i el seu cobrament sempre es farà a principis de cada trimestre, cas de que el trimestre no sigui sencer es calcularà la part proporcional. Les despeses de per devolució dels rebuts seran a càrrec dels inscrits.

Bonificacions

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota resultant les persones en situació d’atur, aportant el Document acreditatiu de la situació legal d'atur o de la considerada com a tal (DARDO), que es pot obtenir al Punt d’Auto Servei del Soc, disponible a l’oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota resultant les persones majors de 65 anys i les persones amb grau de minusvàlid superior al 33% i que l’acreditin mitjançant la presentació de la corresponent resolució de discapacitat emesa per la Generalitat de Catalunya i que estigui vigent i que acreditin una renda inferior al IRSC.

Totes les sol·licituds de bonificacions s’hauran de presentar en demanar les activitats.Si durant en transcurs del trimestre ja abonar canviés la situació del sol·licitant, les bonificacions s’aplicaran a partir del següent trimestre, no seran amb caràcter retroactiu.

Devolucions

Si per causes no imputables a l’obligat al pagament de l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució.No hi hauran devolucions una vegada pagada quota trimestral per causa de no assistència.

Podeu consultar tota l’oferta d’activitats a les imatges adjuntes.

 

Darrera actualització: 29.09.2021 | 10:21

Imatges

Fem Salut 2021-2022 Fem Salut 2021-2022