Convocatòria per trobar enginyer/a tècnic/a municipal

Divendres, 21 d'abril de 2023 a les 00:00

Es constituirà una borsa de treball. 

L’Ajuntament de Sentmenat obre un procés de selecció per un lloc d’enginyer/a tècnic/a en qualitat de nomenament interí per 9 mesos i per a la posterior constitució d’una borsa de treball. El procediment de contractació tindrà una fase de coneixement i una altra de valoració de mèrits per concurs - oposició. És un contracte de jornada prioritàriament sencera de l’escala d’Administració Especial, tècnic/a mig, subgrup A2 i del nivell 20. 

Pel que fa a les funcions que haurà de cobrir la persona seleccionada, actuarà com a responsable tècnic en la coordinació i supervisió de projectes i concessions administratives d’edificacions municipals; redactarà informes sobre l’estat de les instal·lacions públiques i formularà propostes de millora; elaborarà projectes de legalització d’edificacions municipals; supervisarà la creació de noves instal·lacions i farà el seguiment de les inspeccions reglamentàries, entre altres tasques. 

A banda de la capacitació per exercir les funcions i un nivell de català C1, com a requisit per optar al lloc de treball cal posseir la titulació d’Enginyeria tècnica industrial amb especialitat elèctrica o mecànica, una Enginyeria industrial, o estar en condicions d’obtenir-la en el termini de presentació d’instàncies. 

Les sol·licituds es poden presentar electrònicament o presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Sentmenat. Per consultar tota la informació, us recomanem llegir la convocatòria adjunta a la notícia. 

Darrera actualització: 21.04.2023 | 12:15