Comunicat relatiu a la nova escola Les Filadores

Dijous, 9 de maig de 2024 a les 12:00

L'Ajuntament de Sentmenat informa que està a l'espera que la Generalitat resolgui les esmenes presentades pels bombers i pel propi Ajuntament per tal de continuar amb el procediment i iniciar l'execució de les obres de la nova escola Les Filadores.

El 10 de gener de 2024, la Generalitat de Catalunya va sol·licitar la llicència urbanística de l'avantprojecte de la nova escola Les Filadores.

Al principi del mes de febrer (02/02/2024), es va elaborar un informe tècnic de requeriment d'esmenes per part de l'Ajuntament, que es va trametre a la Generalitat.

El 14 de febrer, es va dur a terme una reunió de treball entre l'Ajuntament i la Generalitat per discutir les esmenes necessàries i accelerar el procediment.

El 27 de febrer, la Generalitat va presentar nova documentació requerida: Annex d'incendis amb modificacions. I el 6 de març de 2024, es va presentar la documentació complementària necessària perquè l'Ajuntament pugui sol·licitar l'informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Un dia després (07/03/2024), l'Ajuntament va enviar la sol·licitud d'informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis al Departament de Bombers de la Generalitat. Aquest document és indispensable per continuar amb la tramitació de la llicència.

El 3 de maig de 2024, es va rebre un informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis desfavorable.

L'Ajuntament de Sentmenat s'ha posat en contacte amb la Generalitat per sol·licitar que es resolguin amb la màxima celeritat les diferents esmenes per poder continuar amb la tramitació de la llicència urbanística necessària per iniciar les obres.

L'inici de les obres es troba actualment dins dels terminis previstos, però l'Ajuntament vol evitar qualsevol nou endarreriment en aquesta obra que tant de temps hem estat esperant.

 

 

 

Darrera actualització: 09.05.2024 | 12:23