Comença un nou curs escolar a Sentmenat marcat pels protocols de seguretat i higiene

Diumenge, 13 de setembre de 2020 a les 00:00

El proper dilluns 14 de setembre s’inicia el nou curs escolar, caracteritzat per les accions protocol·làries i els Plans d’Actuació en el marc de la pandèmia. Consulta la normativa que s’aplicarà als centres sentmenatencs per assegurar una educació sense riscos.

Els centres escolars sentmenatencs actuaran d’acord al Pla d’Actuació 2020-21 aprovat pel PROCICAT el 3 de juliol. El marc proposat, podrà estar sotmès a canvis si evolucionés el context epidemiològic.

Principals indicacions del Pla:

 • L’ús de la mascareta serà obligatòria a grups de secundària, batxillerat i centres de formació d’adults, també quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula.
 • L’ús de la mascareta serà obligatòria a primària –a partir de 6 anys- quan les circumstàncies de la pandèmia ho indiquin.
 • Es recomana als centres educatius que facin un control diari de la temperatura dels alumnes.
 • Es farà un cribratge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre segons les indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos.
 • Reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu: aquestes reunions han de ser telemàtiques, a excepció d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i imprescindibles de fer presencialment, i en les quals sempre cal aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). En els casos en què les reunions no puguin ser telemàtiques pel perfil de les persones convocades, s’habilitaran des del centre educatiu altres mecanismes de comunicació a través del telèfon mòbil.
 • Reunions entre professionals del centre educatiu: aquestes reunions han de ser telemàtiques, a excepció d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i imprescindibles de fer presencialment, i en les quals sempre cal aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). Durant tot l’horari escolar, cal mantenir la distància i usar la mascareta entre els i les professionals, també fora del recinte educatiu, i en les entrades i sortides dels centres.
 • Priorització d’activitats a l’aire lliure: es prioritzarà la realització d’activitats a l’aire lliure respectant les distàncies físiques entre grups i les altres mesures recomanades al Pla d’actuació.
 • Ús de mascaretes per a professionals adults dels centres educatius (docents, administratius i personal subaltern i de suport): l’ús de mascareta en els centres educatius serà obligatòria per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.
 • Espais per menjar: amb l’objectiu de maximitzar la distància física es poden habilitar dins del centre educatiu altres espais per menjar diferents del menjador, que compleixin les característiques especificades al Pla d’actuació i d'acord amb els recursos de personal autoritzats pels serveis territorials.
 • Màquines expenedores d’aliments i begudes: cal aplicar-hi les mateixes mesures de neteja i desinfecció previstes al Pla d’actuació que per a les botoneres dels ascensors.
 • Ús de dutxes/vestidors: es permet la utilització de dutxes i vestidors aplicant les mesures de neteja, desinfecció i ventilació recollides al Pla d’actuació. Tal com es posa al Pla d’actuació, els vestuaris només els poden utilitzar de manera simultània els infants i adolescents d’un mateix grup de convivència estable. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries cal mantenir la distància de seguretat i, per tant, el nombre de persones que els utilitzin simultàniament ha de garantir-ho.
 • Extraescolars: a les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables. És recomanable que, en el marc de l’extraescolar, la composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat, de manera que es constitueixin en un segon grup estable sense 3/3 canvis. L’ús de mascareta és obligatori (a excepció que hi hagi una contraindicació o es faci una pràctica esportiva) a partir dels 6 anys d’edat. Es recomana que, en la mesura del possible, es mantingui la distància física recomanada.
 • Transport escolar: L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 anys (si no hi ha contraindicacions). Durant els trajectes no és permès menjar ni beure. S’assignaran seients fixos per a tot el curs escolar per a cadascun dels usuaris del servei de transport escolar. Poden viatjar alumnes de diferents grups estables en el mateix servei de transport escolar, i es recomana que estiguin junts els del mateix grup estable.

A més, s’ha creat un Pla Protocol·lari d’Actuació, assessorat per la Societat Catalana de Pediatria de gestió de casos de COVID-19 als centres educatius catalans, paral·lelament al pla d’actuació per homogeneïtzar les pautes de tractament sobre els possibles casos que puguin aparèixer.

Darrera actualització: 13.09.2020 | 10:42