BAN d'alcadia per prevenció de risc d'incendis

Divendres, 15 de juliol de 2022 a les 12:00

L'Ajuntament ha publicat un ban amb mesures preventives davant el risc molt alt d'incendi forestal.

Vist que s'ha activat la fase d'alerta del Pla de Protecció civil de Catalunya (PROCICAT) i del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya.

Vist que el municipi de Sentmenat es troba al nivell 3 del Pia ALFA, per Resolució INT/2247/2022, de 14 de juliol, s'han activat les següents restriccions i limitacions: 

1.    La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats s'han de desplaçar a un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.

2.    La restricció de les activitats vinculades al casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci pernocta.

3.    La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores, excepte pel que respecte a la recollida de fruita (inclosos produtes horíicoles), la sega de l'alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar els camps de rostoll que resten excloses d'aquesta restricció i el conreu de l'arròs.

4.    La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, inclosa la sega de les cunetes, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Catala de Trànsit.

5.    La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que motius de força major requereixin la utilització d'aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals (935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat específiques.

6.    La limitació de la circulació del transport dins del base dels productes forestals en horari entre les 12 hores i les 19 hores.

7.    La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

8.    Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pel territori de Catalunya, l'aplicació de totes aquestes mesures, establertes en els punts anteriors d'aquesta Resolució, en tots els municipis de Catalunya.

9.    L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament juridic vigent.

10.    Les mesures contingudes en el punt primer i segon d'aquesta Resolució són vigents des de les 12:00 hores del 15 de juliol de 2022 fins a les 00:00 hores del 19 de juliol de 2022.

11.    Les mesures contingudes en el punt tercer, quart, cinquè, sisè i setè d'aquesta Resolució són vigents fins a les 00:00 hores del 19 de juliol de 2022.

Darrera actualització: 15.07.2022 | 13:01