L'Ajuntament de Sentmenat i l'Associació de Veïns de Pedrasanta signen un conveni per a la utilització del local social

Divendres, 24 de desembre de 2004 a les 00:00
El conveni té una durada inicial de 3 anys, prorrogable fins a 5. LÂ’Alcalde de Sentmenat, Josep Vilaró, i el president de lÂ’Associació de Veïns de Pedrasanta, Marciano Muñoz, van signar ahir el conveni que regula la utilització del nou local social de la urbanització. En el conveni sÂ’explicita que lÂ’Ajuntament cedeix de forma gratuïta a lÂ’Associació de Veïns l’ús del local, situat al carrer Pau Casals s/n, per un termini de 3 anys, renovables per terminis dÂ’un fins a un màxim de 5 anys. Tot i això, el consistori conserva, a més de la propietat del local, un espai destinat a instal·lar, en un futur, una oficina dÂ’atenció al ciutadà i a rebre visites per part de lÂ’Alcalde o regidors de lÂ’equip de govern. Tot i això, mentre aquest espai concret no tingui una utilització per part de lÂ’Ajuntament, lÂ’Associació de Veïns en pot disposar. El consistori també es farà càrrec de les despeses del consum dÂ’aigua, llum i gas, a més de les obres i reparacions que excedeixen el manteniment ordinari de lÂ’edifici. Per la seva banda, lÂ’Associació de Veïns és responsable del consum de telèfon, de la neteja de lÂ’edifici i del manteniment i petites reparacions. A més, els veïns són els responsables de la gestió del centre i es comprometen a coordinar les diferents activitats que sÂ’hi poden realitzar. També gestionaran el servei de bar, que només podrà funcionar quan es realitzin activitats en el local. A la signatura del conveni, a més de lÂ’Alcalde, també hi van ser presents el Tinent dÂ’Alcalde dÂ’Urbanisme, Medi Natural i Sostenibilitat, Jaume Verneda; la regidora dÂ’Hisenda, Salut Pública i Consum, Mª Ángeles Sánchez, i el secretari de lÂ’Ajuntament, Gonzalo Lluzar.
Darrera actualització: 25.01.2016 | 00:00