Es posa en marxa la nova pàgina web de l'Ajuntament

Dimarts, 25 de gener de 2005 a les 00:00
Es poden trobar gairebé un centernar de serveis i gestions LÂ’Ajuntament de Sentmenat ha estrenat nova pàgina web. Tot i que lÂ’adreça és la mateixa que lÂ’existent fins ara: www.ajsentmenat.es, el contingut és totalment diferent. La nova pàgina sÂ’ha estructurat en tres grans apartats: LÂ’Ajuntament, La Vila i lÂ’OAC (Oficina dÂ’Atenció al Ciutadà). Dins lÂ’apartat lÂ’Ajuntament, els usuaris podran consultar tota la informació relacionada amb el consistori: qui el composa, quines són les regidories que el formen o quines són les oficines municipals, entre dÂ’altres. A més, es podran descarregar la normativa municipal o les actes dels plens i les juntes de govern local. A lÂ’apartat de La Vila podreu trobar informació interessant sobre Sentmenat: Informació general del poble, la història i el patrimoni, les rutes i senders que hi ha a lÂ’espai natural, la galeria fotogràfica o els símbols del municipi. A més, hi ha informació de com arribar al municipi i els telèfons dÂ’interès. Tramitació online El tercer dels apartats, i potser un dels més importants, és el de lÂ’Oficina dÂ’Atenció al Ciutadà (OAC). Aquí es poden trobar tots els serveis i gestions que es poden fer a lÂ’Ajuntament, des de donar-se dÂ’alta al padró municipal dÂ’habitants, fins a una reclamació o la sol·licitud del títol de família nombrosa. En total, hi ha al voltant de 100 tràmits, molts dels quals es poden fer directament des de casa. LÂ’objectiu de lÂ’Ajuntament ha estat el dÂ’apropar els serveis a la ciutadania i, seguint aquesta línia, es continuarà fomentant aquesta gestió online. Tot i que hi ha molts dels tràmits que no es poden fer directament per internet, sí que contenen part de la documentació relacionada que es pot descarregar automàticament per portar-la omplerta des de casa. Dins lÂ’OAC, també es pot trobar informació sobre els equipaments de Sentmenat o tota la informació relacionada amb els impostos municipals. Actualitat i comunicats A més dÂ’aquests apartats principals, a la web també hi ha un lloc destacat per a la informació dÂ’actualitat, tant a nivell de notícies com dÂ’agenda dÂ’activitats, on també hi podeu trobar el butlletí municipal La Vila de Sentmenat; i per als comunicats de lÂ’Ajuntament, on trobareu destacada la borsa de treball. La nova pàgina web, realitzada per lÂ’empresa Oasys, ha estat fruït dÂ’un any de treball intens entre lÂ’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i lÂ’empresa encarregada del projecte. Ara, només falta que sigui del vostre agrat i, especialment, sigui dÂ’utilitat per a les vostres necessitats.
Darrera actualització: 25.01.2016 | 00:00