Durant el primer mes de servei es recullen 18,22 tones de brossa orgànica

Dijous, 3 de febrer de 2005 a les 00:00

Les dades mostren que hi ha hagut una evolució positiva i la quantitat de tones recollides de brossa orgànica ha augmentat progressivament.

De les 1,3 tones que es van dipositar en els nous contenidors el primer dia que funcionava el servei, el passat dia 4 de gener, s'ha arribat a un màxim de 3,5 tones que es va registrar el 25 del mes passat. El total de residus orgànics recuperats entre el dia 4 i el 29 de gener és de 18,22 tones, és a dir, que cada domicili de Sentmenat ha recollit uns 6,5 quilos. Aquesta xifra incrementa si es pren en consideració l'última setmana del mes de gener que es va arribar a les 8,68 tones, uns 3,1 quilos de mitjana per domicili. Cal tenir en compte que quan es va posar en marxa el servei de recollida encara no havia finalitzat la campanya informativa per tot el municipi, en què es feia entrega del nou cubell per recollir els residus de la fracció orgànica. Durant aquest mes s'han finalitzat aquests treballs i també el porta a porta entre aquells comerços considerats com a grans generadors (restaurants, bars, carnisseries, peixateries, fruiteries, entre d'altres) i que també disposaran de cubells per poder fer el triatge selectiu dels residus orgànics. El servei de recollida de la brossa orgànica es realitza cada dos dies a tot el municipi. Des de la regidoria de medi ambient es vol potenciar la recollida selectiva en origen i durant el trimestre vinent s'instal·laran vuit noves à rees d'aportació en el nucli urbà de Sentmenat. Aquestes estan formades per tres contenidors (paper, envasos i vidre) i s'ubicaran als següents carrers: carrer Batlle Joan Déu, carrer Can Baixeres, carrer Climent Humet, carrer Sant Antoni, carrer Rec, carrer Can Palau, carrer Salvador Espriu, carrer Maria Aurèlia Capmany i plaça de Dalt. Fa quinze dies s'han acabat d'ubicar a les urbanitzacions sis noves à rees d'aportació, tres a Pedra Santa i tres més a Can Canyameres.

Darrera actualització: 21.10.2022 | 11:31