Ban mesures de prevenció d'incendis forestals 2016

Dijous, 17 de març de 2016 a les 14:39

D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts; la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i el Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals.

Primer. Que des del 15 de març fins el 15 d’octubre, en els terrenys forestals i dins la franja dels 500 m. que els envolta, tant si estan poblats d’espècies arbòries com sinó, no estan permeses les següents activitats relacionades amb el foc:

• a) Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat.
• b) Llençar objectes encesos.
• c) Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
• d) Utilitzar bufadors per soldar o similars que produeixin espurnes enceses.

En el cas que, per alguna raó sigui imprescindible fer foc, cal demanar una autorització a l’Ajuntament, autorització que serà confirmada o no pel Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament de Medi Ambient i Habitatge. La petició ha d’indicar el motiu pel qual s’ha de fer el foc i el lloc on s’ha de fer.

Segon. La persona que contravingui aquestes disposicions o qualsevol altra de les establertes en la normativa vigent sobre incendis forestals, està posant en greu perill la seguretat d’ella mateixa i de tots plegats.

Tercer. Qualsevol persona que descobreixi l’existència o el començament d’un incendi ha de donar avís de manera immediata, trucant als telèfons: 112 d’Emergències o al 93.715.00.92 de la Policia Local.

Quart. En cas de greu incendi forestal, l’Ajuntament activarà el PAM (Pla d’Actuació Municipal)
Així ho faig públic per a la coneixença i el compliment general.

Sentmenat, març de 2016

L’alcalde,
Marc Verneda Urbano

Podeu consultar el ban al Tauler d’anuncis en aquest enllaç

Darrera actualització: 29.04.2016 | 09:18