Ajuts pel menjador Escolar curs 2016-2017

Dilluns, 18 d'abril de 2016 a les 12:08

Qui es pot beneficiar d’aquest ajut escolar?

Es poden acollir a aquests ajuts els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs escolar corresponent a la convocatòria.

Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Dates de presentació de sol·licituds

del 25 d’abril al 13 de maig de 2016

Informació i presentació de les sol·licituds

Serveis Socials Bàsics, passeig de la Sagrera, 17
Oficina d’Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1

Horaris

Serveis Socials Bàsics
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Oficina d’Atenció Ciutadana
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
dilluns i dimecres de 16 a 19 h.

No s’acceptaran sol·licituds fora del termini previst o amb la documentació requerida incomplerta

Darrera actualització: 13.05.2016 | 12:28