Servei de mediació comunitària

La mediació és un procés pacífic de gestió de conflictes, conduït per una tercera
persona imparcial, el mediador o la mediadora.

Què és la mediació?
La mediació és un procés pacífic de gestió de conflictes, conduït per una tercera persona imparcial, el mediador o la mediadora. A les sessions de mediació es treballa mitjançant el diàleg per recuperar les capacitats que tenen les persones en conflicte de solucionar les seves diferències.

Què fan els mediadors i les mediadores?
Les persones mediadores condueixen les sessions i treballen amb imparcialitat per crear un espai i un clima de comunicació en què les parts puguin exposar les seves dificultats d'entesa, amb l'objectiu que arribin per si mateixes a un acord satisfactori i perdurable en el temps.

Què és el servei de mediació comunitària per al bon veïnatge? (SMC)
És un servei que vol contribuir a donar a conèixer la cultura de la pau i a difondre les eines i els avantatges de la mediació com a sistema de gestió pacífica de conflictes.

En quins conflictes intervé el SMC?
El SMC intervé en conflictes que afecten la comunitat. Els usuaris poden ser els residents al municipi de Sentmenat.

Els conflictes poden ser interculturals, veïnals, d'ús d'espais públics, associatius, educatius, juvenils o intergeneracionals.

Principis de la mediació

  • Voluntarietat de participació
  • Confidencialitat del procés
  • Autodeterminació de les parts
  • Imparcialitat de l'equip de mediadors

Quins serveis ofereix el SMC?

  • Assessorament en cas de conflicte
  • Formació general o específica
  • Sessions de sensibilització
  • Accions preventives
  • Mediació en cas de conflicte

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol tècnic o tècnica municipal que detecti un possible conflicte, sigui latent o manifest, pot posar-se en contacte amb els serveis socials.

Darrera actualització: 05.02.2015 | 15:38