Registre electrònic de representació (Representa)

El registre electrònic de representació, anomenat Representa, permet inscriure en línia les relacions de representació entre qualsevol persona física o jurídica: 

Registre electrònic de representació (Representa) 

El registre d'apoderaments és un registre electrònic únic de poders de representació de tota Catalunya mitjançant el servei Representa del Consorci Administració Oberta de Catalunya que permet a la ciutadania, les empreses i les entitats sense personalitat jurídica, atorgar i inscriure poders davant les administracions públiques.

Permet a una persona (anomenada 'poderdant' o 'persona representada'), designar una altra persona com la seva representant (també anomenada 'apoderat/da'). En el moment en què aquesta accepti la representació, aquesta quedarà inscrita. Aquesta forma d’inscripció és el que es coneix com representació apud acta. 

Concedeix a una persona representant sol·licitar la inscripció d’un poder de representació que li ha donat prèviament la persona poderdant mitjançant un document, verificat per fedatari públic, generalment notarial. En aquest cas ha de ser validat per l’Administració, que comprovarà el seu contingut i si és l’original, quan es presenti en format paper, o si és una còpia autèntica, si s’entrega en línia. 

Aquest servei permet a les persones representants a relacionar-se amb l’administració en nom de les poderdants sense haver de presentar per a cada nova gestió els documents que l’acrediten per fer-ho, ja que els empleats públics poden consultar les representacions inscrites al Representa en qualsevol moment. 

El Registre Representa únicament serveix per acreditar la representació davant les administracions públiques. Aquest registre també està interconnectat amb el registre d'apoderaments estatal Apodera, per tant, també tindrà efectes en tot l'Estat Espanyol sempre que les administracions s'hagin adherit a algun d'aquests serveis indicats.

Com he d'inscriure la representació? 

Hi han dues formes de fer-ho 

De  forma telemàtica 

Per inscriure la representació per internet, només cal que accedeixis a: REPRESENTA, amb certificat digital o idCAT Mòbil 

De forma presencial a l'Ajuntament 

Anant de forma presencial, podeu demanar cita prèvia 

Per venir de forma presencial, cal demanar cita prèvia a la seu electrònica https://sentmenat.eadministracio.cat/citaprevia.1 o trucant per telèfon al número 937153030, per a poder validar les dades o bé sol·licitar-ho davant l’oficina.

Una vegada hagueu atorgat i inscrit els poders i aquests hagin estat acceptats pel vostre representant, la persona representant amb el seu certificat o identitat digital, podrà fer qualsevol tràmit municipal telemàtic o presencial del catàleg de tràmits o accedir a carpeta ciutadana, empresa o entitat en nom de la persona representada sense haver d'acreditar cada vegada els poders.

Si tens qualsevol dubte o incidència, entra al Portal de Suport del Servei de Representa del Consorci Administració Oberta de Catalunya

Darrera actualització: 13.06.2023 | 10:56