Consell Municipal de Cultura

La participació de les entitats i associacions en els òrgans municipals és especialment indispensable en els temes culturals. Per aquesta raó, es crea l'any 2020 el Consell Municipal de Cultura de Sentmenat. Un espai de trobada, de participació, de consulta i d’assessorament entre les diferents entitats i associacions culturals del municipi.

El reglament del Consell es va aprovar al Ple del 25 de juliol de 2020 i es va constituir el 18 de febrer de 2021. En aquesta sessió es va presentar el Consell Municipal de Cultura de Sentmenat i es va explicar el funcionament i els objectius, per part de l’alcalde i el regidor de cultura. També es va constituir la Permanent.

El Consell Municipal de Cultura de Sentmenat té dos òrgans principals de participació, el Ple i la Permanent. El Ple te com a funció principal, proposar iniciatives i assessorar a l’Ajuntament en matèria cultural, en el reglament i en el document de la presentació del Consell, es troba el seu funcionament i la seva estructura de manera més detallada. El Ple es reunirà 3 vegades a l'any.

La Permanent s’encarrega de proposar temes de treball per ser discutides en el ple i de fer el seguiment dels acords adoptats pel Ple, entre altres coses. La Permanent es reunirà  de manera bimestral. La Permanent anirà renovant els seus membres cada dos anys i la seva composició, com també el seu funcionament està més detallada al Reglament i al document de la presentació del Consell.  Finalment hi haurà dos òrgans més, la presidència i les comissions de treball, que la seva regulació es troba en el Reglament.

Des del consistori s'anima a totes aquelles entitats culturals, agrupacions d’artistes locals i ciutadans vinculats al món de la cultura a formar-ne part.

Darrera actualització: 19.03.2021 | 16:36
Darrera actualització: 19.03.2021 | 16:36