Regidoria d'Educació

Impulsarà i fomentarà polítiques educatives transversals i vetllarà per la seva universalitat i bon funcionament.


Serà la representant al Consell Escolar Municipal i als consells escolars dels centres educatius de la població, gestionarà l’escola bressol municipal, la formació d’adults i l’aula d’acollida de nouvinguts. Vetllarà pel bon funcionament del Centre d’Ensenyament Musical. Serà la interlocutora amb les AMPES dels centres educatius del municipi.
 

Impulsarà plans i projectes en matèria de serveis a les famílies, especialment en relació amb problemes relacionats amb: l’habitatge, els ingressos econòmics, els que afecten l’autonomia personal, els dels hàbits i conductes, els relacionats amb el món laboral, els de violència masclista i domèstica, els de salubritat dels habitatges i aquells altres que els hi afectin.
 

Promourà espais de trobada i cooperació entre pares i mares del municipi.

Darrera actualització: 03.11.2019 | 23:06