Regidoria de Recursos Humans

Proposarà la concessió de permisos, llicències i vacances del personal al servei de l’Ajuntament, instruirà els procediments sancionadors, farà el seguiment del conveni laboral i pactes col·lectius, proposarà gratificacions i contractacions de personal interí i laboral temporal, així com qualsevol aspecte i incidència referida a l’administració de personal. S’encarregarà de la gestió i col·laboració en la implementació i execució dels procediments de la Corporació en matèria de recursos humans, així com l’actualització dels instruments de planificació i ordenació dels recursos humans. Vetllarà pels aspectes relatius a la salut laboral i prevenció dels riscos laborals.

Darrera actualització: 03.12.2019 | 18:38