Consulta els resultats del Ple Ordinari del mes de setembre celebrat telemàticament

Divendres, 2 d'octubre de 2020 a les 00:00

El dijous 24 de setembre a les 19:30h es va celebrar el  Ple Ordinari (PL/2020/08) de forma telemàtica degut a les mesures de seguretat i higiene pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va estar convocat per l’alcalde Marc Verneda Urbano, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser retransmès per Ràdio Sentmenat.

El Ple es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. Primerament amb la Part Resolutiva, on es va començar donant comptes dels decrets d’alcaldia aprovats pel consistori des de l’últim Ple, a continuació es van portar a votació els punts presentats a l’ordre de convocatòria; i finalment, la part per l’Activitat de Control on l’oposició va tenir el torn per a expressar les seves demandes i suggeriments. Degut al sistema telemàtic, no hi va haver torn per al torn de Precs i Preguntes, per a la ciutadania.

  1. Despatx d'ofici. On es dona comptes dels decrets d’alcaldia aprovats des de l’últim ple ordinari.

 

        2. Expedient 881/2020. Aprovació del Compte General 2019, complidament justificat i integrat pels següents documents: Balanç, Compte del Resultats econòmic-patrimonial, Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de fluxos d’efectiu, Liquidació del pressupost, Actes d’arqueig de les existències en caixa i estat de conciliació.

A favor: ASC, PSC, JxS, ERC i CUP (Unanimitat).

  1. Expedient 1960/2020. Aprovació modificació de Crèdit 26/2020 per part de l’Àrea de Territori per a la despesa en manteniment i millora d’edificis públics  

A favor: ASC, PSC, JxS, ERC i CUP (Unanimitat).

       4. Expedient 1569/2020. Informació de l’estat Economicofinancer de l’Ajuntament del Segon trimestre de 2020.

No remet a votació. Punt informatiu.

        5. Expedient 408/2020. Adhesió al pacte d'alcaldes/esses per al clima i l'energia i per un municipi sostenible.

A favor: ASC, PSC, JxS, ERC i CUP (Unanimitat).

  1. Moció “Per una atenció primària forta”. Presentada per l'Associació de Veïns de Sentmenat, Marea Pensionista de Sentmenat i Marea Blanca de Catalunya, i subscrita per tots els grups municipals.

A favor: ASC, PSC, JxS, ERC i CUP (Unanimitat).

Darrera actualització: 17.03.2021 | 13:41

Imatges

info