Acta del Ple Ordinari del 28/04/2016

Dimarts, 28 de juny de 2016 a les 09:19

ORDRE DEL DIA

1. Despatx d’ofici
1.1.- Aprovació actes anteriors
1.2.- Decrets
1.3. Donar compte decrets
1.3.1. Decret compt. 40/2016
1.4.- Donar compte acords juntes de govern
2.- Aprovació inicial del catàleg de camins municipals de sentmenat.
3.- Adhesió a la declaració del dia del municipi.
4.- Interpel•lacions, precs i preguntes

Darrera actualització: 28.06.2016 | 09:20