Acta del Ple Ordinari del 28/01/2016

Dimecres, 2 de març de 2016 a les 09:26

ORDRE DEL DIA

1 – Despatx d’ofici

1.1 Aprovació actes anteriors
1.2 Decrets
1.3 Donar compte decrets
1.3.1 Decret de RRHH 167/2015
1.3.2 Decret de RRHH 172/2015
1.3.4 Decret de Comptabilitat 163/2015
1.4 Donar compte Acords Junta de Govern local

2 – Ratificació resolucions
2.1 Decret d’alcaldia A/290/2015
2.2 Decret d’alcaldia A/291/2015
2.3 Decret d’alcaldia A/304/2015
2.4 Decret d’alcaldia A/23/2016

3 – Adjudicació del contracte de gestió integral de l’enllumenat Públic del municipi de Sentmenat

4 – Designar representant de l’ajuntament de Sentmenat a la Comissió de seguiment de l’àrea de prestació conjunta del servei de taxi dels municipis de Polinyà, Sentmenat i La Llagosta.

5 – Moció per a la creació d’una taula de diàleg entre ajuntaments de l’àrea sanitària d’influència de l’hospital Parc Taulí.

5 BIS – Despatx d’urgència

5 BIS1 – Increment de l’1% de les retribucions a tot el personal de La corporació.

5 BIS2 – Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.

6 – Interpel·lacions, precs i preguntes

Darrera actualització: 08.03.2016 | 10:13