Ajuts per al pagament del lloguer, de l'habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia de la COVID

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 00:00

Són ajuts directes destinats a pagar quotes de lloguer senceres o parcials o be a cancel·lar els microcrèdits quan no es pugui fer-hi front. L’ajut pot cobrir un màxim de 6 mesos, d’abril a setembre de 2020.

Requisits d’accés:

  • Haver passat a situació d’atur, haver patit un ERTO o haver patit una retallada en els ingressos mensuals com a conseqüència del Covid-19.
  • Que les despeses de lloguer i dels subministraments bàsics siguin iguals o superiors al 35% dels ingressos nets de la família.
  • La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament del lloguer dels mesos de gener, febrer i març del 2020.
  • L’import de la renda de lloguer ha de ser com a màxim de 900 €.
  • El conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud, no poden ser superiors a 1613,52 a excepció de que hi hagi persones amb discapacitat o malaltia greu així com si la família és monoparental (veure bases).

Termini de presentació:

L’ajut està vigent des del 19 d’abril fins al 30 de setembre de 2020.

Aquests ajuts s’atorgaran per ordre d’arribada fins exhaurir pressupost. S’han de tramitar, preferentment, a través dels mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya Sol·licitud

Tota la informació al següent enllaç

També s’ha habilitat un número de telèfon concret, el 900 922 841, per atendre a les persones interessades en optar a aquest ajut i assessorar-les en la tramitació.

Darrera actualització: 10.06.2020 | 11:35