Pla Local de Joventut 2017 - 2021

Dimecres, 16 de març de 2022 a les 00:00

El Pla Local de Joventut és el document marc que permet implementar polítiques de joventut, és l’eina que, impulsa i coordina les polítiques de joventut d’un municipi. On es recull i s’endreça les línies estratègiques, els objectius, els programes i les accions que configuren el cos de les polítiques locals de joventut en els anys vinents. El Pla neix de la necessitat de planificar adequadament les polítiques de joventut, partint de l’anàlisi de la realitat, la
detecció de necessitats, la formulació d’objectius, el disseny, implementació i avaluació de serveis, programes i accions i propiciant, tant en el disseny com en l’execució i l’avaluació, la implicació i participació dels joves.

Darrera actualització: 16.03.2022 | 10:14