Ple ordinari de febrer

Dijous, 25 de febrer de 2021 de 19.30 h a 22.00 h

1. Despatx d'ofici
2. Expedient 110/2021. Informació Economicofinancera Quart trimestre de 2020
3. Expedient 205/2021. Donar compte decret alcaldia 2021-0175 d'aprovació
provisional Pla Prevencio Incendis Forestals (PPI) de Sentmenat
4. Expedient 206/2019. Aprovar l'extinció del contracte per la gestió i explotació
del servei bar-restaurant instal·lacions esportives Can Sorts
5. Expedient 392/2021. Moció de la Campanya Contra el Quart Cinturó en
relació a la caducitat de l’expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers
del Quart Cinturó
6. Expedient 448/2021. Moció en defensa llibertat d'expressió i rebuig
empresonament Pablo Hasél

Darrera actualització: 23.02.2021 | 10:56