Convocatòria per a la realització de les proves per a la plaça de personal funcionari de tècnic/a de recursos humans i riscos laborals

Dimarts, 17 d'abril de 2018 a les 15:00

L’Ajuntament de Sentmenat està portant a terme una convocatòria per proveir interinament una plaça de personal funcionari de tècnic/a de recursos humans i riscos laborals.

Per decret d’alcaldia de data 11 d’abril es va aprovar la convocatòria per a la realització de les proves teòrica i pràctica per proveir inteinament mitjançant concurs oposició i accés lliure d’un lloc de treball de tècnic/a de recursos humans i riscos laborals. Segons això, el passat 9 d’abril es va constituir el tribunal encarregat d’avaluar els candidats per cobrir la plaça i es va acordar que el proper dia 24 es portarà a terme la prova teòrica i pràctica.

Podeu consultar el decret en el document adjunt.

 

Darrera actualització: 18.04.2018 | 08:30