O.F. 18 Ordenança reguladora de la taxa pels aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interés general

Dijous, 14 de gener de 2021 a les 00:00
Darrera actualització: 14.01.2021 | 13:42