Consulta dels llibres d'actes

Consultar els llibres d'actes de Plens i Juntes de Govern Local.

Normativa relacionada:

Art. 16.1 del Reial decret 2568/ 19986, de 28 de novembre (Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals).

Quan es dóna resposta:

Immediatament.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:15