Informe de Morositat

Segons l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, establint que l’Interventor de l’Administració Local elaborarà trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos del pagament de les obligacions de l’Ajuntament que remetrà al Ministeri d’Economia i Hisenda. Tal document, inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.

Darrera actualització: 05.02.2020 | 14:41
Darrera actualització: 05.02.2020 | 14:41