L'Ajuntament facilita informació d'interès en cas de defunció per la Covid-19

Dilluns, 6 d'abril de 2020 a les 17:00

Davant el nombre de victimes que està causant la COVID-19, l'Ajuntament ha volgut donar suport facilitant la informació necessària per tal de tramitar una defunció. Tot i ser una informació útil i necessària en aquests casos, l'Ajuntament desitja i espera que cap ciutadà l'hagi de menester.

Què cal fer amb una defunció en temps de la COVID19?

1.- Us han d’entregar tres còpies del "certificat de defunció". Aquest document el fa el metge que certifica la mort. Aquest és acte i un document gratuït. No us el poden cobrar.

2.- Per ordre del Ministerio de Sanidad (BOE del 22 de març de 2020), durant el temps de les defuncions ocasionades per la COVID19 queden suspeses les vetlles i cerimònies, civils o religioses. No us poden cobrar aquests conceptes.

3.- Per la mateixa ordre ministerial, els enterraments poden ser fets sense que calgui esperar les 24 hores que abans eren preceptives.

4.- En cas de defunció per la Covid19, no s’ha de fer la “tanatoestètica” (el que anomenem “condicionament del difunt”). Aquest concepte tampoc hauria d’estar en la factura.

5.- Per la mateixa ordre ministerial, els  difunts per Covid 19 han de ser posats al fèretre dins una bossa hermètica (un preu que no supera els 100 euros) abans del seu enferetrament. No cal cap tipus de taüt especial, només el que la família escolleixi.

6.- El Departament de Salut, valorant la situació d’excepcionalitat, deixa en mans del ajuntaments la cerca d’un preu per enterrament. Valorant preus, en cap cas, un enterrament en aquestes circumstàncies, i amb l’adquisició d’un taüt econòmic, sigui amb incineració o a nínxol, pot anar més enllà del 2000/2500 euros.

7.- De la part corresponent als aspectes legals (certificats, registre civil, últimes voluntats, etc). Aquesta partida les funeràries us la ofereixen per gestionar-ho ells en contacte amb una gestoria. Ara bé, si decidiu fer-ho vosaltres, que no és gens complicat, aquí teniu un resum del que cal fer:

a) Com s’ha dit, el certificat de defunció és gratuït. Cal que us donin dues còpies mínim.

b) Amb una de les còpies cal anar al Registre Civil del lloc on s’ha produït la defunció i demanar la "Partida Literal de Defunció". És un document oficial i gratuït que acredita, legalment, la defunció. Us donaran tres còpies, i són gratuïtes.

c) A la Seguretat Social, per avisar de la baixa en el cobrament de la pensió no cal anar-hi. És automàtica la comunicació entre Registre Civil i Seguretat Social.

d) Amb una altre de les còpies de la "Partida Literal de Defunció", que us han donat el Registre Civil, cal anar a la entitat bancaria, per tal que l'entitat faci "tancament" de compte amb data del dia de la defunció, o com a màxim l'endemà. Aquest fet no el pot fer ningú més que els familiars directes.

e) Amb una altre còpia de" Partida Literal de defunció" cal anar al notari a fer “l'acceptació de l'herència", tant si hi ha testament fet com sinó. I és la notaria que demana, a Madrid, on hi ha el registre únic, els documents que calen, últimes voluntats, còpies testamentàries, etc.

 

TARIFES DE SERVEIS FUNERARIS MONTSERRAT TRUYOLS PEL MUNICIPI DE SENTMENAT

Les tarifes es diferencien en funció de la prestació del servei funerari amb d'incineració o bé d'enterrament al cementri:

Per un costat, el preu màxim per a la prestació bàsica del servei funerari amb INCINERACIÓ, on no s'han incorporat els preus del Ccematori doncs a Sentmenat no n’hi ha i porten a incinerar els difunts a crematoris de fora la població:

CONCEPTES

Preu

Servei Fúnebre

516,92

Desodorants i Materials Absorvents

46,92

Tràmits i Certificacions Mèdiques

40,86

Arpillera o funda especial plastificada

115,25

2 Fundes protectores higièniques

46,92

2 Desinfecció

36,96

Recollida del difunt dins del terme municipal

115,25

Trasllat del difunt a Dipòsit del Tanatori

115,25

Drets Dipòsit

127,20

Trasllat al Crematori

115,25

 

1.276,78 €

(falta aplicar el 21% d’I.V.A.)

Faltaria incloure els serveis d’incineració, preu aproximat de 700€ dependria del preus estipulats pel crematori de destí. 

I per un altre costat, la proposta de Preu màxim per a la prestació bàsica del servei funerari amb ENTERRAMENT AL CEMENTIRI, on s'han incorporat els preus de les feines que realitzen al Cementiri Municipal:

CONCEPTES

Preu

Servei Fúnebre

516,92

Desodorants i Materials Absorvents

46,92

Tràmits i Certificacions Mèdiques

40,86

Arpillera o funda especial plastificada

115,25

2 Fundes protectores higièniques

46,92

2 Desinfecció

36,96

Recollida del difunt dins del terme municipal

115,25

Trasllat del difunt a Dipòsit del Tanatori

115,25

Drets Dipòsit

127,20

Servei d'ihumació en nínxol

111,12

Reducció de restes

37,36

Sudari de restes

23,46

Moviment d'elements decoratius

32,80

Gestió i eliminació dels residus sepultura

22,00

 

1.388,27

(falta aplicar el 21% d’I.V.A.)

En el cas de no disposar en propietat o lloguer de nínxol en el cementiri municipal de Sentmenat, se li haurien d’aplicar les taxes municipals segons l’ordenança fiscal de taxes per la prestació de serveis al cementiri municipal de Sentmenat: 

http://www.sentmenat.cat/transparencia/ordenances-fiscals/exercici-2020/of-8-taxa-per-la-prestacio-del-servei-de-cementiri-municipal.html

Darrera actualització: 06.04.2020 | 17:55