Sol·licitud de modificació de dades al cens municipal d'animals de companyia

Sol·licitud per demanar la modificació de qualsevol dada que faci referència a les dades del cens municipal d'animals (baixa al cens municipal d'animals en cas de pèrdua, robatori, mort o trasllat a un altre municipi; canvi de titular d'un animal, canvi de domicili dins del mateix municipi,...)

Quan es dóna resposta:

Immediatament.

Cal aportar:

 • DOCUMENTACIÓ

  - Instància general (descarregar a l'apartat de DOCUMENTACIÓ).
  - Document d'identificació de l'animal.
  - Cartilla sanitària veterinària.
  - Declaració de donació o venda en el qual hi constarà la conformitat i/o acceptació dels propietaris actuals i anteriors, així com les seves dades i signatures (si escau).
  - Denúncia de sostracció o pèrdua / declaració jurada (si escau).
  - Certificat de defunció del veterinari, document d'eliminació del cadàver o declaració jurada (si escau).
  - Nou domicili del propietari de l'animal i del propi l'animal (si escau).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres de 9 a 14h. Dilluns i dimecres de 16 a 19h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 12:39