Ocupació amb parades del mercat de comerciants no sedentaris

Ocupar i aprofitar la via pública (parada de mercat) en benefici particular amb fins comercials.

Normativa relacionada:

Ordenança reguladora de la venda ambulant i no sedentària.
Ordenança fiscal municipal vigent.

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar qualsevol persona que hi estigui interessada.

Cal aportar:

  • Sol·licitud de llicència (Instància general, descarregar en l'apartat DOCUMENTACIÓ)
  • Alta de l’IAE

    O equivalent

  • Certificats de la Seguretat Social i d’Hisenda d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i socials.
  • Dues fotografies de carnet.
  • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat Civil.
Darrera actualització: 03.10.2016 | 10:52