Certificats de Reagrupació familiar

Aconseguir un certificat per reagrupació familiar.

Normativa relacionada:

Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.
Reial decret 2393/2004, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social.
Llei 20/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la L 4/99.

Quin cost té:

L'establert en cada moment per les ordenances fiscals vigents

Quan es dóna resposta:

Màxim 15 dies

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot sol·licitar la persona que hi estigui interessada o el seu representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

  • Sol·licitud de certificats de reagrupació familiar

  • Fotocòpia de la documentació del sol·licitant (NIF/NIE)
  • Fotocòpia de la documentació de les persones que vol reagrupar
  • Fotocòpia escriptura de propietat de la finca i del rebut d’IBI, o bé Fotocòpia del contracte de lloguer de la finca i de l’últim rebut pagat
  • Comprovant del pagament de les taxes.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 11.12.2019 | 09:45