Atenció de consultes sobre consum

L'Ajuntament dóna informació i orientació a les persones consumidores i usuàries en l'exercici dels seus drets i pot gestionar la tramitació de les seves reclamacions.

Normativa relacionada:

Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris.
Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del Consumidor.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

Depèn de cada consulta.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho poden sol·licitar les persones consumidores que resideixin a Sentmenat.

Cal aportar:

  • Full de reclamació de consum (descarregar en l'apartat de DOCUMENTACIÓ)
  • Fotocòpia de tota la documentació acreditativa de la consulta (rebuts, contractes, cartes, factures, garanties, pressupostos, full oficial de reclamacions i altres).

Canals de tramitació:

  • Presencial

    De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 15.05.2019 | 11:58