Sentmenat, supera el llindar dels 9.000 habitants

Dilluns, 27 de novembre de 2017 a les 00:00

Segons les dades del Padró Municipal, a data d’avui hi ha empadronats a Sentmenat 9.059 habitants (4.581 homes i 4.478 dones), 240 més que l’any anterior.

Al llarg dels darrers cinc anys, Sentmenat ha augmentat la seva població en 538 nous habitants. Tot i que en els darrers dos anys la component migratòria (diferència entre altes i baixes) ha anat guanyant pes sobre el creixement total de la població, és la component vegetativa (diferència entre naixements i defuncions) aquella que explica més del noranta per cent del creixement demogràfic dels darrers cinc anys.

Altes i baixes

L’any 2017 s’han registrat 602 altes. Uns 500 nouvinguts d’altres municipis i prop de 100 naixements.

El darrer any s’ha registrat un total de 388 baixes. Uns 350 veïns han marxat de Sentmenat i ha hagut prop de 40 defuncions

Població de nacionalitat estrangera

A data d’avui la població de nacionalitat estrangera suma un total de 537 habitants i representa el 6% de la població total, bastant per sota del percentatge mitjà de Catalunya que es del 13,6 %.

Mitjana d’edat

L’edat mitjana dels habitants de Sentmenat actualment es de 39 anys, 38,5 anys els homes i 40 anys les dones.

Darrera actualització: 27.11.2017 | 19:16