Sentmenat dóna més de 14 tones de roba usada a Humana per a dotar-les d’una finalitat social

Dilluns, 17 de juliol de 2017 a les 00:00

Representa un increment del 7% respecte el mateix període de l’any passat

Sentmenat ha aportat un total de 14.953 kg de tèxtil usat durant el primer semestre de l’any, destinats a Humana Fundacion Pueblo Para Pueblo, gràcies a l'acció solidària dels veïns i veïnes, en dipositar roba, calçat, complements i tèxtil de la llar en els 13 contenidors que la fundació té instal·lats al municipi. Aquesta xifra confirma la tendència a l’alça de la reutilització del residu tèxtil, la fracció recollida selectivament amb més potencial d’aprofitament, per sobre del vidre, el paper o el plàstic. Les donacions a Sentmenat representen un augment del 7,65% respecte el mateix període de l’any anterior (13.891 kg).

El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans. La Fundació treballa dia a dia per a què la recollida selectiva de roba usada i la seva preparació per a la reutilització es consolidin com a part fonamental de la gestió de residus.

A Catalunya, l’entitat sense ànim de lucre ha recollit 2.430 tones de gener a juny, un 4,58% més que al mateix període de l’any anterior (2.324 tones).

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient i a la lluita contra el canvi climàtic: a més de recuperar les peces, evitem el seu dipòsit en un abocador contribuint a la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEI). Cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la  Comissió Europea.

Les peces dipositades als contenidors d’Humana són traslladades a la planta de classificació. La seva destinació és la següent (dades d’Espanya):

  • El 62% es prepara per a la reutilització: el 13% es destina a les botigues secondhand i el 49% es tracta de roba i sabates de qualitat Àfrica que s’hi exporten per a ser venuda a preus baixos a comerciants locals, per a satisfer la demanda d'aquests països, impulsar-hi l’activitat econòmica local i generar-hi recursos per al desenvolupament.
  • El 28% del tèxtil classificat es destina a reciclat.
  • El 6%, a valorització energètica.
  • El 4% correspon a d’altres productes (plàstic, cartró, RAEE) que es posen en mans de gestors autoritzats.

30 anys reutilitzant roba

Humana Fundación Pueblo para Pueblo va ser pionera a Catalunya en la recollida i preparació per a la reutilització de roba usada: va iniciar-ne l’activitat a l’agost de 1987 amb contenidors de fusta, substituïts posteriorment pels actual metàl·lics que garanteixen alts de nivells d’usabilitat i seguretat. En 30 anys de recollida selectiva, la solidaritat de la població ha permès recuperar 276.144 tones de roba a Espanya, l’equivalent a omplir més de quatre vegades el Camp Nou. Són peces que majoritàriament estaven en bon estat i Humana n’ha pogut allargar la vida útil per a donar-les una finalitat social i promoure al país la protecció del medi ambient.

El principal objectiu del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20) és reduir el volum de residus generat i incrementar-ne la preparació per a la reutilització i el reciclat, amb la finalitat de disminuir-ne la quantitat que arriba als abocadors. Després de les fraccions clàssiques (orgànica, envasos i plàstics, paper i cartró, i vidre), el residu tèxtil és la cinquena fracció que més generen els catalans i la que presenta un percentatge de valorització més alt (per sobre del 90%). Tanmateix, només una de cada 10 peces que ja no volem té una segona vida, la resta acaba a la brossa. Per això és tant important augmentar encara més les xifres de recollida selectiva.

La roba de la qual ens desfem és un actiu que, gestionat amb cura, es converteix en motor de progrés al país i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l’hemisferi Sud, en programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper.

Darrera actualització: 17.07.2017 | 08:44