L’oficina de l’ORGT de Sentmenat restarà tancada del 24 de desembre al 4 de gener

Dijous, 22 de novembre de 2018 a les 00:00

Tancament temporal de l’oficina d’atenció presencial i de registre de l’Organisme de Gestió Tributària de Sentmenat durant el període nadalenc.

Per tal de garantir la seguretat del personal de les oficines amb menys dotació de personal que es detallin en la part resolutiva, es creu convenient procedir al seu tancament al públic i com a oficines de registre, del 24 de desembre del 2018 al 4 de gener del 2019, ambdós inclosos.

Durant el període nadalenc, molts ajuntaments tenen establert el tancament dels seus centres de treball en uns dies determinats. També cal constatar que una part important del personal que presta els seus serveis en l’oficina de l’ORGT concenta els seus dies de lliure disposició en aquest període per tal de conciliar la vida familiar i laboral. Això pot originar que en les oficines locals amb menys dotació de personal romangui prestant servei d’atenció al públic un sol funcionari amb la conseqüent manca de seguretat personal.

L’ORGT disposa de diferents canals d’atenció al ciutadà, com la seu electrònica des d’on es poden realitzar tots els tràmits a qualsevol hora tots els dies de l’any i el Centre d’Informació Tributària (CIT), que dona resposta telefònica a la demanda de serveis per part dels ciutadans de qualsevol municipi en horari de matí i tarda.

Darrera actualització: 22.11.2018 | 08:41