L’ajuntament de Sentmenat finalitza les obres d’adequació d’espais exteriors i interiors del Castell de Sentmenat per tal de poder realitzar-hi visites guiades.

Dimarts, 28 de novembre de 2017 a les 08:00

El passat 23 de novembre, la regidora de patrimoni Núria Colomé i representants del Grup d’Amics del Museu Arxiu de Sentmenat van visitar les obres d’adequació d’espais exteriors i interiors del Castell de Sentmenat, que s’han realitzat amb l’objectiu de tornar a emprendre el projecte que duu a terme aquesta entitat per tal d’impulsar la divulgació i dinamització cultural de l’element patrimonial més important del nostre municipi. Així doncs de cara la les properes festes de Nadal l’entitat Grup d’Amics del Museu Arxiu de Sentmenat amb la col·laboració de la regidoria de cultura de l’ajuntament de Sentmenat preveu tornar a emprendre les visites guiades al Castell i al seu entorn natural i històric més proper, així com d’altres activitats culturals al Castell.

Per la realització d’aquestes obres l’ajuntament de Sentmenat ha rebut una subvenció atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels Ajuts per a l’Execució d’Obres de Restauració i Conservació d’Immobles de Notable Valor Cultural, per import de 8.000€, subvencionant així una part del pressupost total de 14.790,11 € que ha assumit l’ajuntament.

Aquestes obres eren necessàries per tal de garantir les condicions mínimes de seguretat dels espais interiors i han consistit en la col·locació de: proteccions provisionals d’espais interiors, baranes interiors per a protecció de les finestres dins l’àmbit d’actuació en planta primera, porta provisional interior, amb cadenat, per impedir l’accés a la sala de la volta en planta primera, nou sistema de tancament per l’accés lateral a la galeria de la volta en planta, tancament amb cadenat de la porta d’accés en planta baixa des del pati interior al tram no visitable de la galeria de la volta, i arranjament de les peces de paviment desprès en planta baixa de la galeria de la volta.

Pel que fa a les actuacions en els espais exteriors, de millora i protecció dels accessos, s’ha realitzat la reparació i regularització del paviment de pedra del pas del pont d’accés exterior, pavimentació amb sauló de la plaça exterior a la façana principal del castell, reparació d’ampits de mamposteria, reparació del tancament de la reixa d’entrada, delimitació del límit est de l’espai exterior utilitzable mitjançant tancament provisional metàl·lic amb cadenat, i enderroc i recollida d’elements d’estructures metàl·liques i de fusta amb risc de caiguda dels cossos annexes exteriors.

A més, s’han realitzat tasques de manteniment en la revisió de tots el apuntalaments existents, reparació puntual de teules de cobertes i canals, i reparació de la coberta provisional existent de planxa metàl·lica ondulada, mitjançant la fixació de planxes desplaçades i reemplaçament de parts mancants.

Darrera actualització: 28.11.2017 | 13:18